laby_skiss_visjon.jpg

GOD SOMMER!

Vi på SFO ønsker dere alle en riktig god sommer! Vi gleder oss til å treffe dere og de nye 1. klassingene i august. I mellomtiden håper vi på fint vær og gode ferieopplevelser!
04.07.2014

Utvidelse av skoledagens lengde

For skoleåret 2014-2015 har skolen besluttet å utvide skoledagens lengde med 10 minutter. Bakgrunnen for endringen er at vi har kommet frem til at dagens matfriminutt som er 20 minutter, blir noe i korteste laget.
Fra og med neste skoleår vil matfriminuttet bli utvidet til å vare i 30 minutter. Dette mener vi gir elevene muligheten til å få et litt lengre avbrekk midt på dagen, noe som vi igjen mener elevene vil profiterer på når det kommer til konsentrasjon og læring den resterende tiden av skoledagen.
Les mer »   25.06.2014

sol.png

God sommer!

Vi ønsker en god sommer til elever, foresatte og alle ansatte ved Låby skole! Kos dere masse med sommer og skolefri! I dag har vi hatt en fin markering i gymsalen. Alle trinnene bidro med vakker sang og god stemning! Kos dere masse med sommer og skolefri!
20.06.2014

Premiering fra Nexans

I anledning elvrådets besøk hos Nexans ble det avholdt en tegnekonkurranse. Deltakerne var 4.-7. trinn. I dag ble det klart at 4A hadde vunnet is til hele klassen. I tillegg ble en elev på hvert trinn plukket ut som vinner for en enkelttegning. Her var premien en flott turmatboks med tilhørende utstyr. Vi gratulerer vinnerne!
11.06.2014

Invitasjon til besøksdag for neste års 1. klasse

Nå er det ganske lenge siden du var på skolen på innskrivning. Det er nesten sommer, og etter sommerferien skal du begynne på skolen.
Fredag 23. mai skal du få komme til Låby skole på besøksdag. Da vil du treffe alle skolekameratene dine og de lærerne som skal være på 1. trinn fra høsten.
Du er velkommen til skolen fredag 23. mai kl. 09.00 – 12.00!
Ta med matpakke!
Foresatte kan være med om ønskelig.
Velkommen alle sammen, det blir hyggelig å treffe dere igjen!
19.05.2014

Foreldremøte for neste års 1. klassinger

Vi ønsker alle foreldre til nye 1. klassinger velkommen til foreldremøte på Låby skole torsdag 22. mai kl. 18:00-19:30.
19.05.2014

Informasjon til hjemmet om 17. mai

Også i år vil foreldrene måtte påta seg det formelle ansvaret for organisering og avvikling av 17. mai toget for Låby.
17- mai er barnas dag, og vi håper at veldig mange barn og voksne stiller opp i et barne-tog med lange tradisjoner i Halden. Deltakelse for barn og voksne er frivillig. Det er viktig å presisere at du/dere selv har ansvar for barnet ditt, selv om dere ikke deltar i toget. Det kan løses ved at du/dere stiller opp, eller overlater barnet til representanter for klassen som du/dere har tiltro til.
Les mer »   08.05.2014

Sanger til 17. mai på Låby skole

Vi har nå lastet opp sangene som skal synges i toget på vei til sentrum. Vi håper mange laster ned og øver slik at vi får en flott og samstemt sang i toget!
08.05.2014

Elevrådets besøk hos Nexans.jpg

Låby skoles samarbeidsavtale med Nexans

Onsdag 23.april var elevrådet på besøk hos Nexans. Der lærte vi masse om fabrikkene, produktene og sikkerhet. Nå pågår det en tegnekonkurranse med sikkerhet som tema for elevene på 4-7 trinn, med premie fra Nexans!
04.05.2014

17. mai på Låby skole

I år som i fjor vil FAU ved Låby skole stå for arrangementet og organiseringen av 17. mai. FAU vil komme med utvide informasjon om detaljene og organisering rundt arrangementet i løpet av kort tid.
I korthet så har foreldrene ansvaret for sine barn og går sammen med barna i toget. FAU legger opp til at det skal være ca. 5 frivillige foreldre sammen med hver klasse. I år vil alle klassene ha faner, slik at klassene blir lette å kjenne igjen.
24.04.2014

RSS

GOD SOMMER!

Vi på SFO ønsker dere alle en riktig god sommer! Vi gleder oss til å treffe dere og de nye 1. klassingene i august. I mellomtiden håper vi på fint vær og gode ferieopplevelser!

Utvidelse av skoledagens lengde

For skoleåret 2014-2015 har skolen besluttet å utvide skoledagens lengde med 10 minutter. Bakgrunnen for endringen er at vi har kommet frem til at dagens matfriminutt som er 20 minutter, blir noe i korteste laget.
Fra og med neste skoleår vil matfriminuttet bli utvidet til å vare i 30 minutter. Dette mener vi gir elevene muligheten til å få et litt lengre avbrekk midt på dagen, noe som vi igjen mener elevene vil profiterer på når det kommer til konsentrasjon og læring den resterende tiden av skoledagen.

1.-4. trinn: Skoledagens slutt blir 13:25. SFO starter fra dette tidspunktet.

5.-7. trinn: Skoledagens slutt blir 14:20 (fredag 13:40).

Onsdager: Skoledagens slutt for alle elver blir 13:25.


Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med rektor eller ass.rektor.

 

Kontakt oss
Låby skole
Postboks 150
1751 HALDEN

Sentralbord: 69217180 
Fax: 69181195
laby.postmottak@halden.kommune.no